Mistyczne Serce

„The Mystic Heart” jest zapisem wideo fascynującego dialogu, który toczyli katolicki teolog brat Wayne Teasdale i Ken Wilber. Obaj dzielą się swoimi doświadczeniami mistycznymi i przemyśleniami dotyczącymi świadomości, Boga, Wszechświata, człowieka i ich wzajemnej relacji. Bardzo fajnie ogląda się osoby wywodzące się z różnych tradycji duchowych, które znajdują wspólny język i potrafią tak ciekawie się …