Ewangelia Judasza

Tekst Ewangelii Judasza (EJ) został odnaleziony w Egipcie w 1970 r., a został ujawniony dopiero w roku 2004. Badania na podstawie izotopu węgla C14 wskazują, że tekst został stworzony okolo III w ne. Prawdopodobnie napisali go ludzie związani z gnostycką sektą kainitów, która stała w opozycji do wczesno chrześcijańskiego kościoła. Tak przynajmniej twierdzą teologowie. Jakiś …