Jak zmieniać los

Jak zmieniać los” to seria książek rosjanina Andrzeja Lewszynowa. Miałem okazję czytać jedynie tom 1: „Trening fizycznej części karmy„. To bardzo ciekawa pozycja, w której autor przestawia „swój” system pracy z karmą. Lewszynow dzieli energię karmiczną na 7 rodzajów:

  1. fizyczną
  2. seksualną
  3. psychoemocjonalną
  4. energię sytuacji materialnej
  5. energię wiedzy (informacji)
  6. energię władzy (dyscypliny, organizacji)
  7. energię wiary (duchowa)

Każdy z rodzajów energii jest potrzeby do prawidłowego funkcjonowania, a jej niedobór odbija się negatywnie na danej dziedzinie życia. Efekt ten można złagodzić (następuje to automatycznie bez udziału woli i świadomości) posiadając nadmiar energii wyższego rzędu. W ten sposób np. energia wiary, która jest najsilniejsza potrafi „zastąpić” niedobory np. psychoemocjonalnej. Energia niższa gromadząc się przechodzi w kolejną znajdującą się nad nią i rozwój powinien przebiegać właśnie w tę stronę.

Żadna z energii nie jest ważniejsza od innej, dlatego powinno pracować się nad rozwojem każdej z nich. Człowiek, który osiąga wystarczający zasób energii niższej automatycznie przenosi swoje zainteresowanie na poziom wyższy. Nie należy mylić jednak tego podziału z etapami rozwoju duchowego, nazwy mogą być tu trochę mylące. Sam brak zainteresowania np. energią władzy nie oznacza, że jest się już ponad nią. Posiadanie dużych zasobów energii władzy nie świadczy o megalomani i chęci rządzenia lecz o zdolności do organizowania i kierowania dowolną strukturą.

Lewszynow dzieli karmę na 3 poziomy: fizyczną, werbalną i mentalną. Książka, o której wspominam dotyczy tylko rozwijania karmy fizycznej i opisuje ćwiczenia dla ciała i pranajamy (sposoby oddychania). Lewszynow ilustruje wszystko przykładami z życia wykazując, jak braki w poszczególnych energiach wpływają na życie i jak można rozwiązać pewne problemy posiadając wiedzę o przepływie energii karmicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *